บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา I-CON UP

21/7/2565 17:08:13น. 467
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (I-CON UP 2022) พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/7/2565 17:08:13น. 467
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา I-CON UP

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน