อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค

12/9/2565 13:37:32น. 239
อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค
     วันที่ 9 กันยายน 2565 อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
12/9/2565 13:37:32น. 239
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เป็นคณะกรรมการตัดสินสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การเรียนรู้และการนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน