นิสิตสาขา DSA คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลระดับประเทศ Huawei cloud accelerator intensive program ในโครงการ Startup Thailand League 2023 ระดับประเทศ

3/8/2566 18:41:45น. 448
Huawei cloud accelerator intensive program 2023
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ เสริงกำปัง และ นายภูวดล ศุภภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่คว้ารางวัลระดับประเทศ “รางวัล Huawei Cloud Accelerator Intensive Program” จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ทีมที่ได้รับรางวัล จากทั้งหมด 260 ทีม จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 48 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Startup Thailand League 2023 ระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เข้าร่วมอบรมพื้นฐานการใช้งาน Huawei Cloud รวมถึงการพัฒนาโซลูชันบนคลาวด์ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI, Big Data ซึ่งเป็นการเสริมความพร้อม ก่อนการแข่งขันในเวทีนักศึกษาระดับโลก Huawei ICT Competition โดยจะมี 1 ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศจีนต่อไป
         โดยมี ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เป็นที่ปรึกษาทีม ซึ่งผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลคือ ทีม Confusion Matrix มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานชื่อ “เว็บไซต์จัดตารางเวรพยาบาล” เป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยในการจัดตารางเวรพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เเละเป็นธรรม ลดปัญหา ความยุ่งยากในการจัดตารางเวร และมี Interface ที่หลากหลาย ให้เลือกใช้


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/8/2566 18:41:45น. 448
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน