x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอน 23/7/2562 17:33:18 การผลิตบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 23/7/2562 17:22:23 การบริหาร
คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 23/7/2562 17:19:50 การผลิตบัณฑิต
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี 23/7/2562 17:01:21 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
UP New Student Orientation 23/7/2562 17:06:41 ความเป็นสากล
MIS เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี 23/7/2562 16:01:52 การบริหาร
อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 23/7/2562 15:55:12 การบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ 23/7/2562 15:26:24 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
UP Summer Course in England: A Journey to the Heart of Darkness 23/7/2562 15:14:40 ความเป็นสากล
คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 23/7/2562 14:46:44 การบริหาร
Page 1 of 364 (3636 items)Prev1234567362363364Next