ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอน 23/7/2562 17:33:18 การผลิตบัณฑิต
คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 23/7/2562 17:19:50 การผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง 23/7/2562 9:19:51 การผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ(IPE) 22/7/2562 12:22:18 การผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมในการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท 22/7/2562 11:13:06 การผลิตบัณฑิต
SEEN สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 22/7/2562 9:16:29 การผลิตบัณฑิต
ห้องปฏิบัติการ SEEN อบรมความปลอดภัย และเทคนิคการใช้เครื่องมือ 21/7/2562 20:07:45 การผลิตบัณฑิต
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จับมือSTARTUPตัวจริง บรรยายเทคนิคสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Marketing strategy for entrepreneur) 19/7/2562 16:26:39 การผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562” 19/7/2562 15:01:16 การผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยการธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมกับ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน บูรณาการงานวิจัยด้านปศุสัตว์ 23/7/2562 13:58:06 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 117 (1167 items)Prev1234567115116117Next