ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “UP Talent Mobility and Science Park Roadshow ครั้งที่ 4” 23/7/2562 10:01:49 การวิจัย
SEEN เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 23/7/2562 9:33:28 การวิจัย
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการฝ่ายวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 18/7/2562 10:58:37 การวิจัย
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-analysis)" 16/7/2562 0:20:57 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิศวกรรมโยธา มพ. ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 15/7/2562 15:01:42 การวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมสร้างความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 13/7/2562 20:31:42 การวิจัย
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 12/7/2562 15:52:23 การวิจัย
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ 11/7/2562 15:58:24 การวิจัย
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเพื่อความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต 9/7/2562 11:09:43 การวิจัย
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กับบทบาทนักวิจัย เพื่อเป้าหมายการขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 8/7/2562 16:17:30 การวิจัย
Page 1 of 24 (233 items)Prev1234567222324Next