ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา จัด Area-based Research Publication ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 7/2/2566 11:23:54 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “Project Champion & Product Champion” จาก บพข. 7/2/2566 11:01:33 ด้านการวิจัย
วิศวะ ม.พะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 6/2/2566 16:13:27 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม "การถอดบทเรียนการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 6/2/2566 11:24:59 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 6/2/2566 11:21:26 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6/2/2566 10:43:04 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023” 3/2/2566 13:31:51 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” 2/2/2566 13:12:28 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการ Science Research Forum 1/2/2566 16:18:29 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 1/2/2566 16:03:16 ด้านการวิจัย
ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31/1/2566 18:13:57 ด้านการวิจัย
ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 31/1/2566 17:07:04 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทย์แพทย์ รับรางวัล"ดีเด่น" การนำเสนอในงานพะเยาวิจัย 12 30/1/2566 14:40:54 ด้านการวิจัย
คณะเกษตร คว้ารางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Gold Award ผลิตภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ 30/1/2566 12:55:32 ด้านการวิจัย
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 30/1/2566 10:03:39 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าโล่รางวัลระดับเหรียญทอง โครงการวิจัย "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 17:57:55 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/1/2566 16:43:31 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2565 27/1/2566 15:57:49 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงนิทรรศการ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 11:45:38 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ คว้าโล่รางวัลระดับBronze Award 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 10:46:49 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 9:55:33 ด้านการวิจัย
“U2T for BCG Fair” แสดงนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG 27/1/2566 9:49:19 ด้านการวิจัย
บุคลากรกองแผนงานนำเสนองานวิจัยในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 22:12:35 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 26/1/2566 16:58:05 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดี โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26/1/2566 16:43:58 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 16:31:40 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 26/1/2566 16:27:13 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565 26/1/2566 16:19:52 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 26/1/2566 15:38:53 ด้านการวิจัย
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/1/2566 13:03:19 ด้านการวิจัย
"เหรียญทอง 2 ปีซ้อน" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “เหรียญทอง” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” 26/1/2566 12:13:36 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 26/1/2566 10:15:52 ด้านการวิจัย
ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ศูนย์บรรณสารฯ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 25/1/2566 21:43:45 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 25/1/2566 14:09:02 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 24/1/2566 16:30:20 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 24/1/2566 15:54:37 ด้านการวิจัย
SEEN – เข้าร่วมอบรมโครงการ SROI 24/1/2566 15:14:42 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 23/1/2566 16:00:43 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดทำชุดความรู้ด้วยการถ่ายทำคลิปวิดีโอการทำไส้อั่วปลานิล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 20/1/2566 15:36:53 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก สกสว. ในการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน CIGUS Model ระยะที่ 1 20/1/2566 15:35:07 ด้านการวิจัย
สกสว. เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน CIGUS Model : มหาวิทยาลัยพะเยา 17/1/2566 10:27:38 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ 13/1/2566 14:52:02 ด้านการวิจัย
SEEN – ต้อนรับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ 12/1/2566 16:36:23 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/1/2566 15:21:14 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/1/2566 11:51:21 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 4/1/2566 11:53:58 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 29/12/2565 11:28:13 ด้านการวิจัย
นักวิจัยทางด้าน Molecular toxicology จาก Institut Jean Lamour, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/12/2565 11:23:55 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ 28/12/2565 16:41:33 ด้านการวิจัย
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ(UoE)คณะเภสัชศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทางคลินิก 27/12/2565 10:13:15 ด้านการวิจัย
Page 1 of 24 (1196 items)Prev1234567222324Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน