ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 23/7/2562 15:55:12 การบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนักศึกษา 22/7/2562 11:07:42 การบริการวิชาการ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าใช้งาน eBook สุดทันสมัย จากสำนักพิมพ์ Gale 18/7/2562 15:34:24 การบริการวิชาการ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Course Outline อะไรใหม่ในเทรนด์ 18/7/2562 14:07:24 การบริการวิชาการ
จัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา ร่วมขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 15/7/2562 18:19:30 การบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาองค์กรณ์เพื่อการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 15/7/2562 17:18:50 การบริการวิชาการ
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนดำเนินการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม 15/7/2562 17:01:36 การบริการวิชาการ
สอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/7/2562 15:44:16 การบริการวิชาการ
SEEN ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา” ให้กับคุณครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 11/7/2562 13:40:30 การบริการวิชาการ
โครงการแนะนำการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 11/7/2562 11:12:54 การบริการวิชาการ
Page 1 of 73 (728 items)Prev1234567717273Next