ข่าวตามยุทธศาสตร์ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและโครงการปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2562 23/7/2562 12:17:54 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน สำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 11/7/2562 14:00:18 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับพื้นที่ (Green Office 2562) 10/7/2562 16:01:21 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) 8/7/2562 11:24:06 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 24/6/2562 16:17:29 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 24/6/2562 10:35:54 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ตามมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office Standard) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 24/6/2562 9:35:06 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงกับสถานสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยพะเยา และบ้านรักษ์สัตว์ จังหวัดพะเยา 19/6/2562 16:33:54 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินออกกำลังกายและสำรวจภูมิทัศน์ ตามนโยบาย Green and Clean University 14/6/2562 18:21:34 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
"ปลูกป่าปล่อยเค่า" คืนสู่ป่าต้นน้ำ 5/6/2562 13:36:30 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 19 (182 items)Prev1234567171819Next