ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
UP New Student Orientation 23/7/2562 17:06:41 ความเป็นสากล
UP Summer Course in England: A Journey to the Heart of Darkness 23/7/2562 15:14:40 ความเป็นสากล
คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) 2019 10/7/2562 21:52:38 ความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์ฯ สร้างความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง ไทย-จีน 14/6/2562 15:55:46 ความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 13/6/2562 9:37:24 ความเป็นสากล
University of Integrity and Transparency 13/5/2562 16:48:50 ความเป็นสากล
UP and International Engagement 10/5/2562 17:15:45 ความเป็นสากล
Sino-Thai Cooperation Initiatives 10/5/2562 9:48:16 ความเป็นสากล
UP Library to South Korea 5/4/2562 14:35:06 ความเป็นสากล
International Internship Opportunity 21/3/2562 17:02:12 ความเป็นสากล
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next