พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 (มพ.รุ่นที่ 6)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ตัวอย่างการถวายความเคารพ

ตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร