พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 (มพ.รุ่นที่ 7)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการถวายความเคารพ

ตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร