พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5)

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร