เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการถ่ายทอดสดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้