หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำอิง” ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา

24/11/2565 13:21:57น. 259
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ และดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง นำโดยท่าน สท.อธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านดอกบัว ตำบลท่าวังทอง พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนกว่า 40 คน ร่วมกันถอดบทเรียนการสร้างสรรค์อาหารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนลุ่มน้ำอิง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อสร้างอาชีพเสริมและนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/11/2565 13:21:57น. 259
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำอิง” ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน