ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

21/9/2566 16:21:41น. 952
ตรวจสุขภาพน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัน 21 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล (พยาบาลวิชาชีพ) และ นางสาววิภาพร   บุญพยุง (นักวิชาการสาธารณสุข) ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพ และคัดกรองให้กับน้องๆของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดภายในศูนย์ฯ และได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพของน้องๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ซึ่งในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลให้น้องๆภายในศูนย์ฯไม่สบายได้ง่ายขึ้น โดยมีคุณจตุพร ไชยราช รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์ให้การต้อนรับ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจตุพร ไชยราช   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจตุพร ไชยราช   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
21/9/2566 16:21:41น. 952
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน