คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินโครงการ Nurse UP Green Office กิจกรรมที่1การเตรียมความพร้อมในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2/2/2564 15:41:19น. 587
Nurse UP Green Office  กิจกรรมที่1การเตรียมความพร้อมในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 มกราคม 2564 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมดำเนินโครงการ Nurse UP Green Office กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Nurse UP Green Office) ทั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากวิทยากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ดร. สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Nurse UP Green Office) และ แชร์ประสบการณ์การจัดทำข้อมูล Green Office ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวแสงเดือน วงศ์ใหญ่   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
2/2/2564 15:41:19น. 587
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน