เริ่มแล้วกิจกรรม U2T COVID WEEK ทีมตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

26/5/2564 13:00:56น. 752
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ หัวหน้าโครงการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมถึงผู้ถูกจ้างงานตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม U2T COVID WEEK ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้ายรณรงค์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงสติกเกอร์ร่วมรณรงค์

และได้เข้าพบและร่วมปรึกษากับว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ใจดี ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง คุณเอมิกา อุซุโกศลการ รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง และคุณสรวีย์ ร่มโพธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เกี่ยวกับกิจกรรม U2T COVID WEEK โดยทางองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ยินดีให้คำปรึกษา และให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอย่างมาก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/5/2564 13:00:56น. 752
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน