คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

1/7/2564 14:40:22น. 1183
ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ผลงานวิจัยเรื่อง “Whole genome sequencing identifies genetic variants associated with co-trimoxazole hypersensitivity in Asians” ในวารสาร Journal of Allergy and Clinical Immunology

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Whole genome sequencing identifies genetic variants associated with co-trimoxazole hypersensitivity in Asians”

ในวารสาร Journal of Allergy and Clinical Immunology

(อันดับใน SJR ranking: Q1)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32791162/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
1/7/2564 14:40:22น. 1183
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน