คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ประเภท ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม Super KPI 4

6/8/2564 15:33:37น. 750
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน”.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิต

ที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต

ประเภท ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม Super KPI 4.

อ.ธรรมนูญ รุ่งสังข์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

และคณะฯ

ผลงานเรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน”.

ในโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/8/2564 15:33:37น. 750
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน