โครงการ KM บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

11/8/2564 21:58:28น. 723
โครงการ KM
        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการ KM บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้และการวางแผนกลยุทธ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้รับความรู้และวางแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 ร่วมกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว, นายปรเมศวร์ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
11/8/2564 21:58:28น. 723
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน