คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

18/8/2564 16:23:18น. 591
ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ.

ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

“The use of antipsychotic agents during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis”

ในวารสาร Psychological Medicine

(อันดับใน SJR ranking: Q1)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://www.scopus.com/record/display.uri

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/8/2564 16:23:18น. 591
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน