คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

18/7/2565 12:11:13น. 752
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5" ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตัวแทนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา อาจารย์แพทย์ บุคลากร นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น เลิศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม คณะครู นักเรียน รวมทั้ง นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาวะที่ดีได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การทำงานเป็นหมู่คณะ และการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นต่อไป และปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคม

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย มอบยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และปรับปรุงห้องพยาบาล โรงเรียนหนองหล่ม กิจกรรมฐานให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การแปรงฟัน (สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1-3) ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โควิด-19 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ขึ้นไป) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
18/7/2565 12:11:13น. 752
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน