สำนักงานเลขานุการคณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย”

26/7/2565 19:43:40น. 575
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย
                 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Smart Training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง เพิ่มพูนองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
                 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ จากนั้นเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย” และการทำ Workshop โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop โดยพร้อมเพรียงกัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/7/2565 19:43:40น. 575
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน