“ปังต่อเนื่อง” นิสิตทีม Lychee Seed ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขัน “Research to Market” เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค

19/9/2565 10:02:27น. 898
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Research to Market

ปังต่อเนื่องนิสิตทีม Lychee Seed ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขัน “Research to Market” เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 อาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร และหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10” โดยมีทีมนิสิต นักศึกษาตัวแทนจากคณะต่างๆ นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานวิจัยรั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่แผนธุรกิจจำนวน 9 ทีม ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) 2022” ครั้งที่ 10 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

ในการแข่งขันครั้งนี้ทีม Lychee Seed จากผลงานชื่อ Lychee seed extract plus ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ทีม ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 ระดับภูมิภาคต่อไป  

สมาชิกในทีม Lychee Seed ประกอบไปด้วยนิสิต 5 ท่าน จาก 2 หลักสูตร ดังนี้

1. นางสาวณัชชา อำนา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

2. นางสาวปัณธิตา สิริปิยานนท์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

3. นางสาวจันทิมา ซื่อเพราะ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

4. นายฐิติวัฒน์ รีชีวะ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

5. นายสัจจพล แก้วใบงาม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีระวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

นอกจากนั้นยังมีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเข้าร่วมอีก 2 ทีม คือ

1. ทีม In Vitro ผลงานชื่อ Gastromicrobiotech ประกอบไปด้วยนิสิต 5 ท่าน จาก 3 หลักสูตร ดังนี้

1. นางสาวพรรณทิพา สงเสนา หลักสูตรจุลชีววิทยา

2. นายกิตติธัช บุญนิตย์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

3. นายธนาวุฒิ สุขเขียว หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

4. นางสาวศรุตา อินทร์จันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

5. นางสาวเสาวลักษณ์ ดวนพล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ

1. อาจารย์กฤษณา พุกอินทร์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

2. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

1. ทีม Fhenonmenal ผลงานชื่อ Waste Food Good Fertilizer ประกอบไปด้วยนิสิต 6 ท่าน จาก 2 หลักสูตร ดังนี้

1. นางสาวสุดาลักษณ์ ศรีแก่นจันทร์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

2. นางสาวอพัชชา นุชอินทร์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

3. นายศักดา สมบูรณ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

4. นางสาวชัญญานุช อนุพงศานุกูล หลักสูตรจุลชีววิทยา

5. นายเศษฐานุกูล ปินจะ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

6. นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (การตลาด)

อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ

1. อาจารย์กฤษณา พุกอินทร์ หลักสูตรจุลชีววิทยา

2. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันต่อในระดับที่สูงขึ้น และขอชื่นชมนิสิตทุกคนที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
19/9/2565 10:02:27น. 898
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน