ม.พะเยา เข้าร่วมสัมมนาและประชุมความร่วมมืองาน Thailand - Korea Smart City Day

10/10/2565 13:55:14น. 836
 Thailand - Korea Smart City Day
          รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นตัวแทนอธิการบดีในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสัมมนาและประชุมความร่วมมือภายใต้งาน Thailand - Korea Smart City Day 2022 ร่วมกับงาน Global Partnering Asia 2022 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพาณิชย์เกาหลี ประจำกรุงเทพฯ (KOTRA Bangkok) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงสาธารณ์รัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม Conrad กรุงเทพมหานคร

          กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์เกาหลีกรุงเทพ (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA Bangkok) ร่วมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประจำปี ระหว่างสองประเทศ “Thailand - Korea Smart City Day 2022” การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดีต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันโครงการเมืองอัจฉริยะผ่านการร่วมประชุมกับตัวแทนหน่วยงานและบริษัทจากประเทศเกาหลีไต้ โดยวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 มีการสัมมนาโครงการ Thailand-Korea Economic Cooperation Forum และสัมมนาโครงการ Thailand - Korea Smart City Day  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ประชุมความร่วมมือรูปแบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
10/10/2565 13:55:14น. 836
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน