พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ

27/10/2565 11:44:14น. 878
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการ และทีมงาน บริษัท เอส ดีไซน์ กรุ๊ป และผู้เข้าร่วม

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กับ บริษัท เอส ดีไซน์ กรุ๊ป มีความประสงค์ร่วมกันดำเนินการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การให้ความรู้ให้คำปรึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงด้านการสื่อสาร และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความชำนาญระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    วินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
27/10/2565 11:44:14น. 878
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน