โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 78 (UHosNet)

31/10/2565 20:24:47น. 866
UHosNet

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และนายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 78 (University Hospital Network : UHosNet) ระว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
31/10/2565 20:24:47น. 866
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน