คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

25/11/2565 23:23:38น. 481
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พราหมณ์ (บวงสรวงเทพเทวา) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน และอาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงการเคารพและกตัญญูกตเวที กราบไหว้บรมครูและปูชนียบุคคลผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/11/2565 23:23:38น. 481
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน