คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

27/12/2565 11:28:48น. 774
จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้กับนางสาววรวลัญช์ วรรญาธรรมศาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาท และติดแถบหมวก เพื่อป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแสดงความยินดี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา และพิธีในครั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้า และผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยอบอุ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
27/12/2565 11:28:48น. 774
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน