สร้างสรรค์ขบวนแห่เรือข้าวทิพย์ หนึ่งเดียวในโลก สืบสานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง"

7/1/2566 16:53:10น. 978
#ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง  #เที่ยวพะเยา #วัดในพะเะยา
เช้าวันที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขบวนแห่เรือนำข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมขบวนเรือแห่ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ตั้งขบวน ณ ท่าเรือวัดติโลกอราม กว๊านพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์เรือแห่ข้าวทิพย์จากผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนวัดติโลกอาราม ชุมชนสร้างสรรค์เชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมฝีพายมืออาชีพจากชุมชนในจังหวัดพะเยา และเรือรักษาความปลอดภัยของผู้ร่วมขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์และสื่อมวลชน ช่างภาพ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา รวมพลังศรัทธาล่องเรือขบวนแห่ข้าวทิพย์บูชาพระเจ้าตนหลวง (หนึ่งเดียวในโลก) เพื่อนำข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา อย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม และในเวลา 09.00 น. โดยประมาณขบวนเรือแห่ฯ ขึ้นท่า ณ ท่าเรือวัดศรีโคมคำ และตั้งขบวนแห่งทางบก แห่ข้าวทิพย์เข้าถวายในพระอารามหลวงฯ ทำพิธีถวายข้าวทิพย์แด่พระเจ้าตนหลวง อย่างพร้อมเพรียง
หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายข้าวทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2566 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงาม รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ในจังหวัดพะเยาอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนจังหวัดพะเยา รวมไปถึงช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดพะเยาให้ดีขึ้นจากความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และคณะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมทั้งบุคลากร จัดสรรโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรประจำปี 2566 ให้ตอบรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดแทรกกิจกรรมประกวดแข่งขันข้าวต้ม ข้าวหลาม จัดโตกอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและส่งมอบกำลังใจให้ชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานอนุรักษ์ สร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักและประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยา       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ป้องกันภัยจังหวัดพะเยา /งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
7/1/2566 16:53:10น. 978
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน