คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (32nd Syringe games)

10/1/2566 15:35:51น. 1030
การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (32nd Syringe games)
     เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

     การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีสุขภาพทางกาย มีจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เสริมทักษะด้านกีฬา และเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ 26 สถาบันทั่วประเทศ

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (32nd Syringe games) ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภทชายเดี่ยว นายวิษธร สุรินทร์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเลิศ นายนำโชค สอนโพธิ์ และนายธนภัทร ศรีทองพิมพ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภท 400 เมตร ชาย นายเป็นไท โยธาวุธ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
10/1/2566 15:35:51น. 1030
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน