วิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทย

15/1/2566 21:49:03น. 656
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 มกราคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษาเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ของวิทยาลัยฯ พร้อมแนะนำโครงสร้างของวิทยาลัยการจัดการ แนะนำหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานและงานที่รับผิดชอบ จากนั้นได้ดำเนินการประชุม กำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดย หัวหน้างานแผนงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน และมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมด้วยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
15/1/2566 21:49:03น. 656
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน