กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมความสำคัญและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (รุ่นที่ 1)

27/3/2566 15:57:05น. 823
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม .. 2566 เวลา 09.30 . กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมความสำคัญและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (รุ่นที่ 1) ห้องประชุมงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวเปิดงานอบรม โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร  

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีเป้าหมายให้คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 หน่วยงาน ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
27/3/2566 15:57:05น. 823
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน