สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community

7/4/2566 13:10:30น. 720
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดงานนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ วันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ชุมชนราชวงศ์ (ร้านนิทาน บ้าน ต้นไม้) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ภายในงานมีการจัดนำเสนอผลงาน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าต่าง ๆ อาทิเช่น คุกกี้กบ เนื้อแพะตุ๋น เนื้อแพะอบกรอบ ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอสินค้าจาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้แบรนด์รำแพน เป็นสินค้าจากเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย เช่น น้ำผึ้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ขิงผง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบการยกระดับการพัฒนาทักษะและความรู้ทางอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อมีงานและอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมจังหวัดพะเยาสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภูริวัฒน์ วงค์ขัติ และ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ/นายภูริวัฒน์ วงค์ขัติ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
7/4/2566 13:10:30น. 720
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน