มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 : PGRC 9

1/5/2566 9:50:27น. 1284
บัณฑิตศึกษา
        วันที่ 30 เมษายน 2566 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 : The 9th Phayao Graduate Research Conference (PGRC 9) ซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตปริญญาโท เป็นเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี


          การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 มีการจัดรูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ให้เป็นลักษณะ Hybrid โดยมีทั้งการนำเสนอแบบ Onsite Conference ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online Conference ผ่านระบบ Zoom conference การจัดงานครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 120 ผลงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3 ผลงาน   และ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 117 ผลงาน ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Indexed in TCI) และ อดีตบรรณาธิการ Walailak journal of Science and Technology (Indexed in Scopus) มาให้ความรู้ในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันและเฝ้าระวังการซื้อขายผลงานวิจัย (Authorship)” อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
1/5/2566 9:50:27น. 1284
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน