งานสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023 (ประเภทผู้ที่อ่านข่าวสูงสุด) ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อ

20/5/2566 0:43:34น. 1833
รางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 งานสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม PR UP Ranking 2023 (ประเภทผู้ที่อ่านข่าวสูงสุด) ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งพิจารณาจากภาพข่าวที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุด และพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ท่าน ในการนี้คุณสมเกียรติ์ วงค์กลม รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ รวมทั้งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในงาน PR UP Network “เปิดบ้านสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1” จัดโดย กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Happy Garden Coffee รางวัลดังกล่าวเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานพัฒนางานด้านสื่อสารองค์กรของคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มพ. / ดร.เกียรติศํกดิ์ อองกุลนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
20/5/2566 0:43:34น. 1833
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน