คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมภายใต้หัวข้อ “ทฤษฎีและกรณีศึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตาม พ.ร.บ. 2562"

24/5/2566 14:07:50น. 22312
อบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจากหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

เป็นวิทยากรอบรมภายใต้หัวข้อ “ทฤษฎีและกรณีศึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตาม พ.ร.บ. 2562 กระบวนการและขั้นตอนไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง” ในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โดยการอบรมครั้งนี้มีพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นายไพศาล กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ดร.โฆษิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมถึงยุติธรรมจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีเปิด โดยการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมนาดี 10 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
24/5/2566 14:07:50น. 22312
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน