สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี

15/8/2566 15:08:34น. 1131
โครงการคลินิกเทคโนโลยี

           มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แพลตฟอร์ม TCS/NCB/BCE/SCI


          ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รับใบประกาศคลินิกเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จากนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1 ใน 20 หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้าที่ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. ให้ดำเนินการโครงการ รวมถึงนำเสนอ “แผนงาน/โครงการด้าน ววน. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด” ในกิจกรรม Dinner Talk ภายในงาน TechnoMart 2023 วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   UPITI   
ข้อมูล/ข่าว :    UPITI / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
15/8/2566 15:08:34น. 1131
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน