นิสิตวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566"

9/9/2566 20:13:10น. 436
"อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566"
ปรบมือให้รัวๆ กับนิสิต ป.เอก บริหารการศึกษา💐👏🏻
🔸นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์🔸
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในโอกาสได้รับรางวัล
"อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566"
เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566
มอบโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
9/9/2566 20:13:10น. 436
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน