คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

27/9/2566 10:32:22น. 22208
UP-PSF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562-2566 วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นส่วนงานที่ส่งเสริมการขอรับการรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562-2566 อันดับที่ 3

ทำเนียบอาจารย์ที่ได้รับรับรองระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

ปี พ.ศ. 2563

- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 ได้แก่ 1.รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 2. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงค์

- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ

ปี พ.ศ.2564

- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 ได้แก่ 1. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. ผศ.พิษณุ เจนดง 2. อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร

ปี พ.ศ.2566

- อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 2 ได้แก่ 1. อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
27/9/2566 10:32:22น. 22208
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน