วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส ประจำปี 2566

12/10/2566 17:04:08น. 518
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส ประจำปี 2566

   วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี เรียนรู้ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารเวฟ เพลส และคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ในอาคารสูง ณ ห้อง R805 จากนั้น เวลา 14.00 น. ซ้อมอพยพหนีไฟจาก ชั้น 8 ทางบันไดหนีไฟของอาคารเวฟ เพลส มารวม ณ จุดรวมพลด้านหน้าอาคาร

     ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เช่าภายในอาคารเวฟ เพลส มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคาร

 

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKz...  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
12/10/2566 17:04:08น. 518
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน