กองอาคารสถานที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา และบ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา ดำเนินการตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา

20/10/2566 11:30:25น. 907
#กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPWECAN#UI Green
       วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองอาคารสถานที่ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณทางเข้าประตู 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นทางเข้า-ออก และลานจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตบุคลากร และผู้มาติดต่องาน โดยมีการใช้ถนนเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา ในการเดินทาง ทั้งนี้ถนนดังกล่าวยังไม่มีระบบแสงสว่างและมีหญ้าปกคลุมสูง กิ่งไม้ต้นไม้บดบังทัศนวิสัยในการเดินทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดสวยงามอีกด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
20/10/2566 11:30:25น. 907
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน