อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ กลุ่มภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์

26/10/2566 13:27:17น. 16814
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยานำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ
 กลุ่มภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์

          วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา