ม.พะเยา จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” 5 ธันวาคม 2566

5/12/2566 23:24:04น. 462
ดนตรีในส่วน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ          วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 5 ธันวาคม 2566 และร่วมรับชมกิจกรรมการแสดง "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ" ณ ลานดอกบัวตอง อาคารเรียนรวม PKY (ภูกามยาว)          ภายในงาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร โดยประธานในพิธีวางดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับชมวิดีทัศน์ และร่วมรับชมกิจกรรมการแสดง เทิดพระเกียรติ จินตลีลา โดย ชมรม “ข่วงศิลป์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นชมการแสดงดนตรี Orchestra โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และการแสดงลูกทุ่ง โดยวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา การแสดงทั้งหมดจัดขึ้นในสวน ลานดอกบัวตอง อาคารเรียนรวม PKY (ภูกามยาว)


          หลังชมการแสดง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 5 ธันวาคม 2566 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/12/2566 23:24:04น. 462
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน