มหาวิทยาลัยพะเยา จัด กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ กาดผักเกษตร Fresh Farm

29/1/2567 12:46:55น. 235
มหาวิทยาลัยพะเยา จัด กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ กาดผักเกษตร Fresh Farm
มหาวิทยาลัยพะเยา จัด กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา
และมินิเกษตรแฟร์ กาดผักเกษตร Fresh Farm


               "กาดก้อม" เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องก้มลง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยาก้อม ของคนไทยเหนือนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย