วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์” สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

31/1/2567 9:15:43น. 91
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์” สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต บัณฑิต และศิษย์เก่า ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ “ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์” สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวรายงานการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับบัณฑิตในระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จำนวน 52 ราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ความตอนหนึ่งว่า “องค์ความรู้ ศาสตร์ต่างๆ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านได้นำเรียนมา อยากให้ท่านได้ใช้ในชีวิตจริง ในงาน ในชีวิตครอบครัว ได้นำไปช่วยเหลือ ไปพัฒนาชุมชน ไปพัฒนาสังคมและไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป “
ลำดับถัดมา เป็นพิธีสวมฮู้ดชุดครุยแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นผู้แทนบัณฑิตแต่ละหลักสูตรกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมถ่ายภาพประทับใจร่วมกันกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิต ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
31/1/2567 9:15:43น. 91
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน