วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในองค์กร

31/1/2567 9:45:29น. 51
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในองค์กร
วันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในองค์กร ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ภายในงานจัดให้มีการนำของขวัญมาจับสลากแลกเปลี่ยนรางวัลกัน และจับรางวัลพิเศษจากผู้บริหารและประธานหลักสูตรแต่ละสาขา พร้อมร่วมรับประทานอาหาร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรแต่ละสาขา ได้ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ มอบแด่ชาววิทยาลัยการจัดการทุกท่าน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงแรม โนโวเทล เพลินจิต
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
31/1/2567 9:45:29น. 51
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน