ม.พะเยา จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567

31/1/2567 14:24:32น. 463
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567


          มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู การแข่งขันกีฬาบุคลากรทำการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง กรีฑา แชร์บอล และบาสเกตบอล เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 - 29 มกราคม 2567 และจัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา          พิธีเปิดโครงการในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ อธิการบดี กล่าวว่า กีฬา เป็นกิจกรรมเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อความเพลิดเพลิน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง และภายใต้กฎกติกา ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ นอกจากสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพดี และรู้รักสามัคคีร่วมกันทำงานเป็นหนึ่ง ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ได้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถ และขอชื่นชมกองเชียร์ทุกคนที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย และแรงใจเพื่อเป็นกำลังใจและส่วนหนึ่งของกิจกรรม

          บรรยากาศช่วงเช้า มีการจัดขบวนพาเหรด และการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ กีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างสีเขียว และ สีฟ้า แข่งกรีฑาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา

          ในช่วงบ่าย มีการแข่งขันแชร์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างสีเขียว และ สีชมพู แข่งกีฬามหาสนุก ต่อด้วยการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี จากนั้นในช่วงเย็นมีการประกวด Cover Dance และพิธีมอบรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา กีฬาแต่ละประเภท มีดังนี้ 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
31/1/2567 14:24:32น. 463
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน