โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

22/2/2567 9:51:01น. 161
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต แม่บ้านและ รปภ.ในคณะ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินและโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี ดร.พัชรียา อัมพุธ เป็นหัวหน้าโครงการในครั้งนี้