คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ นำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22

27/2/2567 13:24:15น. 114
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม และเทศบาลนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากกว่า 150 ชุด จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวม 113 สถาบันในเครืออุดมศึกษา
    ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ในการแสดง ชุด "แสงรุ่งเรืองรอง สองแผ่นดิน" ภายใต้แนวความคิด ดินแดนล้านนาล้านช้างมีความรักใคร่กลมเกลียวเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง อีกทั้งมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านาน ณ ฮอลล์ 2 (Hall 2) โคราชฮอลล์ (Korat Hall) ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช
ผู้อำนวยการสร้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์     อธิการบดี
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ                                  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์                          ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา                                คณบดี
ผู้ฝึกควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง
อ.ภูดิท ศิริวัฒนกุล
อ.ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
อ.ลิขิต ใจดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย และกมลวิชญ์ พรหมเผ่า   
เพิ่มข่าวโดย :   kamonwit.pr@up.ac.th   
27/2/2567 13:24:15น. 114
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน