กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space)

8/3/2567 23:45:41น. 130
 อาจารย์ระดับมืออาชีพ  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ระดับมืออาชีพ  งานสนับสนุนวิชาการ   มหาวิทยาลัยพะเยา

         โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space)

          วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space) CURRICULUM " โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ  โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้” และช่วงบ่าย เป็น กิจกรรมกลุ่ม Workshop “การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อม คน-ชุมชน”  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกิจกรรมของรายวิชา 
       โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
8/3/2567 23:45:41น. 130
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน