ครม.สัญจร "รมว.อว." เยี่ยมชม PHAYAO LEARNING CITY พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

19/3/2567 15:18:24น. 923
 เยี่ยมชม PHAYAO LEARNING CITY พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้


          วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมบูธแสดงประวัติและผลงาน ของโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ PHAYAO LEARNING CITY มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอุทยานการเรียนรู้พะเยา ( TK Park ) ชายกว๊านพะเยา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ในเครือข่าย UNESCO ที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับคณะ รมว.อว.


           รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานประวัติความเป็นมาของโครงการฯ โดยมีทีม Phayao City Administrator พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนโครงการตลอด 4 ปี ผ่านหลักสูตร​ Non-degree และ​ แหล่งเรียนรู้รอบกว๊านพะเยาที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมาย พัฒนาทักษะที่จำเป็นกับชีวิต​ เช่น​ ทักษะการสื่อสาร​ ทักษะบริการ​ ทักษะดิจิทัลการทำธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจำลองการทำอาชีพจริง โดยใช้ TK Park เป็นศูนย์การเรียนรู้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวเสริมถึงการเชื่อมโยง Learning City Thailand Platform กับเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย นอกจากนี้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดแสดงผลงานการเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่ ผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ และการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรทอผ้า ภายใต้ อว.ส่วนหน้า


          คณะ รมว.อว.ได้ชมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ พร้อมพบปะพูดคุยกับเด็กๆ แล้วไปเยี่ยมชมการผลิตผ้าขาวม้า ผ้าสารพัดประโยชน์ของคนเหนือและรับมอบผ้าขาวม้าฝีมือการผลิตของภาคีเครือข่ายโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ จากนั้น รมว.อว.ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมากราบสักการะอนุสาวรีย์พญางำเมือง เยี่ยมชมบูธต่างๆของโครงการฯ พร้อมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพะเยา 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พะเยาทีวี   
ข้อมูล/ข่าว :    พะเยาทีวี / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
19/3/2567 15:18:24น. 923
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน